prof. dr hab. Robert Litwiński

UMCS zasługuje na lidera

Kandyduję, ponieważ uważam, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zasługuje na lidera, który będzie się troszczyć nie tylko o przyszłość Uczelni, ale jednocześnie o każdego członka naszej akademickiej społeczności. Podjąłem taką decyzję, bo czuję się dłużnikiem mojej Alma Mater. Wszystko, co osiągnąłem, zawdzięczam właśnie Jej. Nadszedł więc czas, aby się odwdzięczyć Uniwersytetowi, podejmując szersze działania na Jego rzecz. Zachęcam do zapoznania się z treścią listu otwartego, który skierowałem do Pracowników, Doktorantów i Studentów. Można to zrobić, klikając link znajdujący się poniżej (biały prostokąt z podpisem).

PRESTIŻ

Najlepszą wizytówką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej mogą być badania, prace naukowe na wysokim poziomie, bardzo dobrze wykształceni doktoranci, studenci oraz zadowoleni i doceniani pracownicy silnie identyfikujący się z naszym Uniwersytetem. Te elementy przekładają się na odbiór społeczny oraz postrzeganie Naszej Uczelni.

PARTNERSTWO w działaniu

Chcę rozmawiać z ludźmi o przyszłości naszej Uczelni, która potrzebuje działań przemyślanych i zdecydowanych. Potrzebujemy programu wspólnego, programu NASZEGO, a nie programu Roberta Litwińskiego czy jakiegokolwiek innego kandydata. Partnerska postawa pozwoli nam na zespołową współpracę. Moim celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której członkowie Naszej akademickiej społeczności będą stali ZE SOBĄ, a nie OBOK SIEBIE.

POSTĘP w nauce i kształceniu

Potrzebujemy systemu wspierającego nasze badania naukowe. Systemu, który pozwoli na najpełniejsze wykorzystanie naszego potencjału badawczego i sprawi, że osoby realizujące projekty badawcze zostaną uwolnione od czynności administracyjnych, które ograniczają ich czas przeznaczony na zbieranie myśli, konstruowanie hipotez czy refleksję. Nie zapominam jednak o tych grupach pracowników, którzy wspierają nasze prace naukowo-badawcze na co dzień. Osoby zatrudnione w administracji, bibliotece, wydawnictwie czy pozostałych jednostkach organizacyjnych również zasługują na ogromne wsparcie. Musimy się skupić na doskonaleniu pracowników w ich codziennej pracy. Musimy również pamiętać o doktorantach i studentach, którzy są ważną i długofalową „inwestycją” w przyszłość Uczelni. Współpraca międzynarodowa, organizowanie i współorganizowanie debat na ważne tematy, wspieranie inicjatyw – to właśnie w studentach i doktorantach jest przyszłość naszego Uniwersytetu.

Dodatkowe informacje

Strategia 3xP

Dementuję plotki

Moje założenia

Live z gościem - o innowacjach

Jeśli chcieliby Państwo coś ulepszyć na naszej Uczelni, proszę się nie wahać i skontaktować ze mną.

Serdecznie zapraszam na rozmowę

Drodzy Państwo, muszę przyznać, że dopiero, gdy rozpocząłem otwarte konsultacje w mediach społecznościowych i podczas osobistych spotkań, zrozumiałem, jak bardzo potrzebują Państwo wysłuchania i jak wiele pomysłów mają Państwo do zaproponowania. Liczne wiadomości i dziesiątki odbytych spotkań dobitnie o tym świadczą. Jestem wdzięczny za taką otwartość.

Bardzo dziękuję wszystkim za dotychczasowe wsparcie.

Stworzenie Uczelni otwartej na Państwa potrzeby jest możliwe – z Wami.

Bardzo doceniam Państwa otwartość, a także gotowość do działania i dzielenia się pomysłami oraz propozycjami konkretnych rozwiązań. prof. dr hab. Robert Litwiński

Zachęcam do kontaktu